Bestyrelsen i Amanda

Formand Else Møller

Kasserer Søren Bernburg

Øvrige medlemmer:

Rosa Kathrine Hansen 

Kay Petersen

Emil Bernburg

Inge Laurvig-Borch


Revisor Kim Jørstad

© Aftenskolen Amanda