Årets pris

Dag og aftenskolen Amanda - og "Bella Vista"

 

Så fik Bella Vista sin handicappris

Af

Kim Jørstad

-

  1. april 2021

 


Borgmester Kasper Olesen og Dorte Sams fra Handicaprådet flankerer de tre initiativtagere til Bella Vista, Ellen Hansen, Søs Hansen og Annette Levin. Foto: Emil AndresenMandag den 26. april modtog det sociale projekt Bella Vista Årets Handicappris 2020. Det skete ved et uformelt arrangement i kolonihaven, hvor Bella Vista trives og gror.


Mandag kl. 12 gik borgmester Kasper Olesen i spidsen for en gruppe byrådspolitikere, medlemmer af Handicaprådet og nogle embedsfolk ind af lågen til grunden på Byfogedløkken, hvor Bella Vista slog sig ned for mindre end et år siden for at skabe et værested og aktivitetssted for mennesker med psykiske og fysiske udfordringer.  Samme målgruppe har Aftenskolen Amanda, og Bella Vista var da også en knopskydning på aftenskolen. Egentlig skyldes en del af grokraften i initiativet, at aftenskolen havde mistet et vigtigt samlingssted i Mødestedet, der skulle rømmes og formentlig rives ned.

I deres søgning på et nyt sted at være fik initiativtagerne en vision om en kolonihave med et stort dejligt hus, hvor man kunne være sammen om forskellige aktiviteter og også praktiske opgaver med at passe haven.Visionen blev lynhurtigt til virkelighed i kraft af de tre K’er: kreativitet, kampgejst og knofedt. Grunden i Byfogedløkken blev købt, og det lykkedes at stable økonomiske midler på benene, så der kunne købes et nyt hus som snart blev udstyret med brændeovn. Nogle af pengene kom ind ved salg af Bella Vista aktier hos Langegades Bageri, og så kom der støtte fra Sct. Georgs Gildet, Slots- og kulturstyrelsen, nef-koncernen, Sika design, Folkesparekassen og Højskoleforeningen.


Det nyeste tiltag i kolonihaven er et orangeri, hvor der fra næste uge bliver masser af aktiviteter med pileflet, oliemaling, akvarel og meget andet.

Efterhånden har Bella Vista omkring 30 mere eller mindre faste brugere, der nyder godt af et varmt socialt samvær på stedet. Det blev mandag påskønnet fra kommunens side, da Handicaprådet med kommunens helhjertede opbakning tildelte Bella Vista Årets Handicappris 2020.


Kasper Olesen begrundede tildelingen af prisen med den store betydning Bella Vista har ved at give masser af livskvalitet til en gruppe af sårbare mennesker, der i en coronatid har lidt særlig store afsavn, der har ført til isolation og ensomhed.


På initivtagernes vegne takkede Ellen Hansen, leder af aftenskolen Amanda, med citatet: “Dem, der kæmper, risikerer at tabe, men dem, der ikke kæmper, har allerede tabt”.

Prisuddelingen foregik under åben himmel i kolonihaven og naturligvis med strålende sol. Det højtidelige arrangement blev stille og roligt til hyggelige timer for alle de fremmødte helt i Bella Vistas ånd.